Сургалт зохион байгуулагдаж байна

Сургалт зохион байгуулагдаж байна

Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн шинэчлэл, стратегийн худалдан авалт, эмнэлгийн хагас бие даасан байдлыг бэхжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн ЭМГ, ЭМДаатгал, лавлагаа шатлалын эмнэлгүүдийн удирдлагуудыг чадавхижуулах сургалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ээс 5 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж байна.