ЗАРЛАЛ

ЗАРЛАЛ

Ковид-19 халдварын цар тахлын нөхцөл байдлын үед эмч мэргэжилтнүүдийн ажлын их ачааллаас шалтгаалан "Эрдмийн түлхүүр-2021" эрдэм шинжилгээний бага хуралд илтгэл, өгүүлэл, эмнэлзүйн ховор тохиолдлын материал хүлээн авах хугацааг 5 хоногоор сунгалаа /2021 оны 11 сарын 22-ны 17 цаг хүртэл/ Эмч мэргэжилтнүүд судалгааны ажил хийснээр зэргийн шалгалтын шалгуураа хангах, магистр, докторын судалгаанд бүтээлээ нэмэх, түрүүлсэн илтгэлүүд мөнгөн урамшуулал авах, бусад эмч мэргэжилтнүүдийн хийсэн сонирхолтой судалгаа мэдээллийг сонсох, өөрийн мэдлэг оюунаа тэлэх, ажлын байрандаа хөгжих зэрэг олон талын ач холбогдолтой тул өргөнөөр оролцоно уу.