Хөгжүүлэгч

Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Албан тушаал: Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: Б.Болдсайхан

Утас:89239655