СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах олон нийтийн төлөөллийн Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Төрийн бус байгууллагын төлөөллийг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна
Дорноговь аймгийн ЗДТГ дэргэдэх сонгон шалгаруулах хороо