Мэдээлэл

Мэдээлэл
Мэдээлэл
-------------------------
2021-2022 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбоотой сургууль цэцэрлэгийн эмч нарт коронавируст халдвар /ковид-19/-ыг илрүүлэх түргэвчилсэн шинжилгээг хийх, болон халдвар хамгааллын дэглэм хэрхэн баримтлах талаар арга зүйн зөвлөгөө өгч сургалт зохион байгуулж байна.