“ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ, ТАНДАЛТ” сэдэвт танхимын сургалт зохион байгуулагдлаа

“ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ, ТАНДАЛТ” сэдэвт танхимын сургалт зохион байгуулагдлаа
“ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ, ТАНДАЛТ” сэдэвт танхимын сургалтыг 22 эрүүл мэндийн байгууллагын 46 ХСХ-ын багийн гишүүдэд онол болон ажлын байрны дадлага хосолсон сургалт зохион байгууллаа .
Сургалтаар:
- Эрүүл мэндийн сайдын тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах
-Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгслийг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, ариутгах
- Аюулгүй тарилга, эрүүл мэндийн ажилтны аюулгүй байдал
-Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх, тайлах дараалал
- Цус биошингэн асгарсан цацагдсан шингэний үед авах арга хэмжээ
- Эмнэлгийн халдвартай хог хаягдалыг ангилах, цугуулах, тээвэрлэх, устгах зэрэг мэдлэгийг бататгалаа.