ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 9-Р САРЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 9-Р САРЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ