Сайншанд сумын ЕБ-ын 1,3 дугаар сургуулийн дотуур байрны сурагчдад өсвөр үеийн эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, зөвлөгөөг өгч ажиллаа.

Сайншанд сумын ЕБ-ын 1,3 дугаар сургуулийн дотуур байрны сурагчдад өсвөр үеийн эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, зөвлөгөөг өгч ажиллаа.

Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг, Хүүхэд хөгжил-2022 зорилтот жилийн хүрээнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 17, 18-ны өдрүүдэд Сайншанд сумын ерөнхий боловсролын 1,3 дугаар сургуулийн дотуур байрны сурагчдад өсвөр үеийн эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, зөвлөгөөг өгч ажиллаа.