"Охид, хөвгүүдийн цаг" нэвтрүүлэгтэй боллоо.

"Охид, хөвгүүдийн цаг" нэвтрүүлэгтэй боллоо.
Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг, Хүүхэд хөгжил-2022 зорилтот жилийн хүрээнд Өсвөр үеийхэнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор долоо хоног бүрийн 4 дэх өдөр 19:50 минутанд Дорноговь DTV ТВ-ээр “Охид, хөвгүүдийн цаг" нэвтрүүлгийг эхлүүлээд байна.
Охид, хөвгүүдээ нэвтрүүлгээ идэвхитэй үзээрэй.