ГОЛ, УСНЫ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ!!!

ГОЛ, УСНЫ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ!!!
ГОЛ, УСНЫ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ!!!
Гол горхи, усан санд хүүхдийг хараа хяналтгүй орхихоос сэргийлэх
Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ гол, нуурын усанд орохгүй байх
Булчин, шөрмөс татах үед усанд орохоос татгалзах
Түргэн урсгалтай гүнзгий голын усанд сэлэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.
Гол горхи, нуурын ус гатлахдаа зориулалтын гарам, гүүрээр гарах

ЭХ СУРВАЛЖ: НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР