Мэдэээлэл

Мэдэээлэл
Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын сайдын хамтарсан А/480, А/739 дугаар тушаалын дагуу жил бүр оюутан, суралцагчийн эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяныг зохион байгуулдаг. 2021-2022 оны хичээлийн жилд 10 дугаар сарын 01-нээс 11 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд "Эрүүл оюутан-Эерэг хандлага" уриан дор зохион байгуулагдаж байна.
Аяны хүрээнд Дорноговь АШУҮИС-ийн багш нар Политехник коллежийн оюутнуудад хуваарийн дагуу ЭМБ олгох сургалтуудыг зохион байгуулж байна.
2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Өсвөрийн насны хүүхдийн эрүүл мэндийн онцлог, Хөдөлгөөн ба эрүүл мэнд сэдвээр Т. Энхмягмар, Д. Гүнжидмаа багш нар цахимаар сургалт зохион байгууллаа.