Зонхилон тохиолдох халдварт өвчний тандалтын тогтолцоог бэхжүүлэх зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулагдаж байна

Зонхилон тохиолдох халдварт өвчний тандалтын тогтолцоог бэхжүүлэх зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулагдаж байна
Зонхилон тохиолдох халдварт өвчний тандалтын тогтолцоог бэхжүүлэх зөвлөлдөх уулзалт 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-11 өдрүүдэд Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд зүүн болон говийн бүсийн 8 аймгийн ЭМ-ийн удирдлага, мэргэжилтнүүдийг оролцуулан зохион байгуулагдаж байна.
Тус уулзалтад: Дорноговь, Дундговь, Дорнод, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага холбогдох мэргэжилтнүүд оролцож байна.