Улаанбурхан зүгээр л тууралт гардаг өвчин биш!

Улаанбурхан зүгээр л тууралт гардаг өвчин биш!