Тусгай зөвшөөрлийн шинжээчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Тусгай зөвшөөрлийн шинжээчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа