ЗҮРХНИЙ ОЛДМОЛ ГАЖГИЙГ ЭРТ ОНОШЛОХ ҮЗЛЭГ"-ИЙГ 6-16 НАСНЫ БҮХ ХҮҮХДЭД ХИЙНЭ

ЗҮРХНИЙ ОЛДМОЛ ГАЖГИЙГ ЭРТ ОНОШЛОХ ҮЗЛЭГ"-ИЙГ 6-16 НАСНЫ БҮХ ХҮҮХДЭД ХИЙНЭ

"СТРЕПТОКОККИЙН АНГИНА, ФАРИНГИТ, ХЭРЭХ ӨВЧИН, ХЭРЭХИЙН ШАЛТГААНТ ЗҮРХНИЙ ОЛДМОЛ ГАЖГИЙГ ЭРТ ОНОШЛОХ ҮЗЛЭГ"-ИЙГ 6-16 НАСНЫ БҮХ ХҮҮХДЭД ХИЙНЭ