Шүдний эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа.

Шүдний эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа.
Сайншанд сумын 13 цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд шүдний эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа.
Төрийн болон хувийн хэвшлийн шүдний эмч нартай хамтран Сайншанд сумын 13 цэцэрлэгийн 3-5 насны 1065 хүүхдэд амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулан иргэдийн мэдлэгийг нэмэгдүүллээ.
Эцэг эхчүүдээ хүүхдийнхээ шүдийг өглөө, орой заавал угаалган, зөв угааж байгаа эсэхэд хяналт тавьж хамтдаа угааж байгаарай.