Эрүүл мэндийн газар дараах ажлын байр зарлаж байна.

Эрүүл мэндийн газар дараах ажлын байр зарлаж байна.