ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ