ЭМЯ, ДЭМБ, ХӨСҮТ хамтарсан баг ажиллаж байна

ЭМЯ, ДЭМБ, ХӨСҮТ хамтарсан баг ажиллаж байна
ЭМЯ, ДЭМБ, ХӨСҮТ хамтарсан баг ажиллаж байна

Улаанбурхан  өвчнөөс сэргийлэх, тандалтыг эрчимжүүлэх, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах, эрүүл мэндийн байгууллагын  бэлэн байдлыг  хангах, хүний нөөцийг чадавхжуулах чиглэлээр ажлын байранд зөвлөн туслах, мэргэжил арга зүйн удирдлагар хангах зорилгоор ЭМЯ, ДЭМБ, ХӨСҮТ хамтарсан баг 2023 оны 05 дугаар сарын 15-20-ны өдрүүдэд Дорноговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Замын-үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг болон  боомт дахь хилийн нэвтрэх цэг зэрэг газруудад ажиллаж байна.