Дэлхийн эмч нарын өдрийг угтан "Эмч тандаа талархъя" цахим аянд Дорноговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хамт олон нэгдэж байна.

Дэлхийн эмч нарын өдрийг угтан "Эмч тандаа талархъя" цахим аянд Дорноговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хамт олон нэгдэж байна.