Угаарын хийн хордлогын дараах шинж тэмдэг илэрвэл яаралтай эмнэлгийн байгууллагад хандана уу.

Угаарын хийн хордлогын дараах шинж тэмдэг илэрвэл яаралтай эмнэлгийн байгууллагад хандана уу.