Энэ жилдээ эрүүл жиндээ аяны хүрээнд “Ажлын байрны Түмэн дасгал” аяныг аймгийн хэмжээнд эхлүүллээ.

Энэ жилдээ эрүүл жиндээ аяны хүрээнд “Ажлын байрны Түмэн дасгал” аяныг аймгийн хэмжээнд эхлүүллээ.

Аяны хүрээнд албан байгууллагуудад Илүүдэл жин таргалалтаас сэргийлэх, Ажлын байрны дасгал сэдвүүдээр сургалтуудыг хийж, эрүүл мэндийн байгууллагууд Түмэн дасгалаар ажлын байрны дасгал хийн байгууллага, иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөн тогтмол хийхийг уриалж байна.