"Байгууллагын эрүүл мэндийн ажилтан бэлтгэх" сургалт зохион байгууллаа.

"Байгууллагын эрүүл мэндийн ажилтан бэлтгэх" сургалт зохион байгууллаа.
2022 оны 10 дугаар 19-ний өдөр Эрүүл мэндийн газраас Сайншанд сумын аж ахуй нэгж, албан байгууллагуудын дунд эрүүл мэндийн ажилтан бэлтгэх сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйл, дархлаажуулалтын талаар мэдээлэл хүргэж, эрүүл мэндийн ажилтны үнэмлэх олголоо.