Айраг суманд шүдний эмчийн үзлэг зохион байгуулагдаж байна.

Айраг суманд шүдний эмчийн үзлэг зохион байгуулагдаж байна.
Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2023.04.17-21 нийг дуустал "Заяа Дент" шүдний эмнэлгийн эмч нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажиллаж байна.
2023.04-17-04.21 ний байдлаар нийт 160 гаруй хүнд амны хөндийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж мэдлэг олголоо.
Эмчдээ талархал илэрхийлье!
Дорноговь Эрүүл мэндийн газар