Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн дэмжлэгтэйгээр СЭМҮТ-ийн хүүхэд, өсвөр үеийн клиникийн эрхлэгч Л.Цэрэндолгор эмч сургалт зохион байгуулж байна

Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн дэмжлэгтэйгээр СЭМҮТ-ийн хүүхэд, өсвөр үеийн клиникийн эрхлэгч Л.Цэрэндолгор эмч сургалт зохион байгуулж байна
Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн дэмжлэгтэйгээр СЭМҮТ-ийн хүүхэд, өсвөр үеийн клиникийн эрхлэгч Л.Цэрэндолгор эмч удирдан 2022 оны 11-р сарын 07-11-ны өдрүүдэд Сайншанд, Замын-Үүд сумдын ЕБС-ийн сурагчдад ганцаарчилсан ярилцлага хийж, зөвлөгөө өгч, сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар Сайншанд сумын 2, 3, 4-р сургуулийн сурагчдтай ганцаарчилсан ярилцлага хийж, сурагчдад "Бухимдлаа тайлах арга", "Мансуурах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодист донтох эмгэгээс сэргийлэх нь" сэдэвт сургалт, Сайншанд сумын иргэдэд "Бухимдлаа тайлах арга зүй" сургалт, сургуулиудын нийгмийн ажилтан, эмч нарт "Зонхилон тохиолдох хүүхдийн сэтгэцийн өвчлөл" сэдэвт сургалтуудыг тус тус зохион байгуулаад байна.