АМИЛУУЛАХ ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН СУРГАЛТЫГ ОСОЛ ГЭМТЭЛ ИХ БҮРТГЭГДДЭГ СУМДАД ХИЙЛЭЭ

АМИЛУУЛАХ ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН СУРГАЛТЫГ ОСОЛ ГЭМТЭЛ ИХ БҮРТГЭГДДЭГ СУМДАД ХИЙЛЭЭ
✒️ Босоо тэнхлэгийн авто зам дагуух Айраг, Даланжаргалан сумдад авто осол гэмтлийн дуудлага ихээр бүртгэгддэг тул тус сумдын эмч мэргэжилтнүүдийг ажлын байранд нь чадавхжуулах зорилгоор “Амилуулах, яаралтай тусламж, гэмтлийн үеийн анхны тусламж”-ийн сургалтыг зохион байгуулав
✒️ Сургалтыг АНЭ-ийн Яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч, сургагч багш Р.Баасандорж, Мэс засал-гэмтлийн тасгийн гэмтлийн эмч Л.Бүнчин, яаралтай тусламжийн ахлах сувилагч Ш.Азжаргал нар удирдан, гардан ажилбараар багаар нь чадавхжуулах сургалтыг хийлээ.