2022 оны эхний 11 сарын эрүүл мэндийн байгууллагуудын талархал, санал хүсэлт, өргөдөл гомдолын тоон мэдээлэл

2022 оны эхний 11 сарын эрүүл мэндийн байгууллагуудын талархал, санал хүсэлт, өргөдөл гомдолын тоон мэдээлэл

Файлууд