"Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал" сэдэвт онол дадлага хосолсон 2 өдрийн сургалт зохион байгууллаа.

"Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал" сэдэвт онол дадлага хосолсон 2 өдрийн сургалт зохион байгууллаа.
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын алба, багийн гишүүдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор "Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал" сэдэвт онол дадлага хосолсон 2 өдрийн сургалт зохион байгуулж, 23 байгууллагын 48 эмч мэргэжилтнүүдийг хамрууллаа.
Хамтарч ажилласан Эрүүл мэндийн чанарын холбоо, АНЭ, УАУРСТ, Зүүнбаян ЭМТ, Талст зам ЭМТ - д талархал илэрхийлье.