Эрүүл мэндийг дэмжих бүлгэмтэй хамтран Сайншанд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд, эцэг эхчүүдэд Амны хөндийн эрүүл мэнд сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. ABCJ Health Promotion

Эрүүл мэндийг дэмжих бүлгэмтэй хамтран Сайншанд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд, эцэг эхчүүдэд Амны хөндийн эрүүл мэнд сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. ABCJ Health Promotion