Дорноговь аймгийн сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн 2022 оны хэрэгцээнд худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн захиалга

Дорноговь аймгийн сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн 2022 оны хэрэгцээнд худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн захиалга