Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ  
2021.01.01-12.14 байдлаар  
Байгууллагууд   Хүний нөөцтэй холбоотой өргөдөл  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.2, 29.5 дах заалтын дагуу мөнгөн тэтгэмж хүссэн өргөдөл Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой өргөдөл, гомдол  Бусад  Шийдвэрлэсэн өргөдлийн тоо, шийдвэрлэсэн байдал Хугацаа хоцорсон болон шийдвэрлэх шатанд байгаа өргөдөл  НИЙТ 
1 ЭМГ  69 173 30 131 372 32 404
2 Замын-Үүд НЭ  164 0 5 184 320 28 348
3 Аймгийн НЭ  284 0 0 75 353 6 359
4 Айраг сум ЭМТ 24 4 1 0 28 0 29
5 Алтанширээ сум ЭМТ 34 0 0 0 33 1 34
6 Зүүнбаян СДЭ 12 0 0 0 12 0 12
7 Мандах сум ЭМТ 16 0   2 18 0 18
8 Иххэт сум ЭМТ 8 0 1 0 7 2 9
9 Даланжаргалан сум ЭМТ 40 4 0 0 44 0 44
10 Дэлгэрэх сум ЭМТ 4 3 0 0 7 0 7
11 Эрдэнэ сум ЭМТ 18 0 0 0 18 0 18
12 Хатанбулаг сум ЭМТ 6 0 0 0 6 0 6
13 Өргөн сум ЭМТ 12 0 0 0 12 0 12
14 Сайхандулаан сум ЭМТ 6 0 0 0 6 0 6
15 Хөвсгөл сум ЭМТ 5 0 0 0 5 0 5
16 Улаанбадрах сум ЭМТ 9 0 0 0 9 0 9
17 Борхойн наран ӨЭМТ 49 0 0 0 49 0 49
18 Мишээлт мана ӨЭМТ 12 0 0 0 12 0 12
19 Агатова ӨЭМТ  7 0 0 2 9 0 9
20 Талст зам ӨЭМТ  6 0 0 4 10 0 10
21 УАУРСТ 5 0 0 1 6 0 6
НИЙТ  812 184 37 399 1336 67 1406